Vải thủy tinh phủ Silicone chống cháy

Vải thủy tinh phủ Silicone chống cháy